Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2021 giảm 1,7% so với tháng 6/2021

Cập nhật lúc: 29/07/2021 15:57 94