Đường dây nóng: 0262.3855001
STT Tên ấn phẩm Tác giả Ngày cập nhật Tải về
1 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên 14/04/2014 Tải về
2 Thông báo tuyển dụng nhân sự - Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên 14/04/2014 Tải về
3 Cẩm nang pháp luật kinh doanh dành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Tập I) Bộ tư pháp; TT tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ; GTZ 28/03/2008 Tải về
4 Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam CIEM, GTZ 28/03/2008 Tải về
5 Tìm hiểu luật đầu tư 2005 (Tài liệu tham khảo) CIEM; Vision & Associates; GTZ 28/03/2008 Tải về
6 Tìm hiểu về luật Doanh nghiệp 2005 CIEM; Vision & Associates; GTZ 28/03/2008 Tải về
7 6 Năm thi hành luật Doanh nghiệp GTZ 31/10/2007 Tải về
8 A Quick Quide Through the Enterprise Law 2005 GTZ 01/11/2007 Tải về
9 Business Associations as Policy Advocates - A lot Better can Still be Done GTZ 28/07/2020 Tải về
10 Business Licensing - Current Status and the Way Forward GTZ 28/07/2020 Tải về
11 Consultation of the Domestic Biz Community in Vietnam GTZ 01/11/2007 Tải về
12 Diễn đàn đối thoại giữa Doanh nghiệp và các Sở ban ngành GTZ 31/10/2007 Tải về
13 From Business Idea to Reality - Still a Long and Costly Journey GTZ 01/11/2007 Tải về
14 Giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam GTZ 01/11/2007 Tải về
15 Kết nối giữa Đại học và Doanh nghiệp GTZ 28/05/2008 Tải về
16 implementation of a Regulatory Impact Assessment Process GTZ 01/11/2007 Tải về
17 Nâng cao chất lượng luật kinh tế GTZ 01/11/2007 Tải về
18 Thời điểm cho sự thay đổi- Đánh giá luật doanh nghiệp GTZ 01/11/2007 Tải về
19 Tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp GTZ 31/10/2007 Tải về
20 Từ Ý tưởng kinh doanh đến Hiện thực GTZ 01/11/2007 Tải về
21 Môi trường Chính sách và Thủ tục Đầu tư tại Đắk Lắk Sở KHĐT Đắk Lắk và GTZ 05/08/2008 Tải về
22 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk 2011-20 Tỉnh Đắk Lắk 09/03/2012 Tải về