Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 17/10/2019 07:25 580