Đường dây nóng: 0262.3855001
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Lấy ý kiến góp ý hồ sơ trình dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 31/08/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
2 Lấy ý kiến Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 20/11/2022
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết