Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
  • Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
Thống kê hành chính công

Ban giám đốc

06/07/2020 15:49

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

11/09/2013 12:01

Danh bạ điện thoại

11/09/2013 10:20

Chức năng nhiệm vụ

10/09/2013 14:02

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

10/09/2013 14:56