Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09/10/2019 09:01 582