4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc: 22/01/2024 14:05 3354