6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khá.

Cập nhật lúc: 09/07/2024 08:42 48