Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013

Cập nhật lúc: 02/12/2013 15:11 286