Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 05/01/2021 10:30 496