Đắk Lắk được giao hơn 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 30/09/2021 07:49 103