Quyết điịnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Cập nhật lúc: 13/10/2021 07:31 56