Đường dây nóng: 0262.3855001
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
  • Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
  • Nghị định 86 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV Tải về
Thống kê hành chính công

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

01/08/2020 22:02

Ngày 30/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1815/SKHĐT- VP gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, Sở...