Cải thiện chỉ số PAPI: Phải coi người dân là khách hàng, là đối tượng phục vụ

Cập nhật lúc: 17/11/2020 14:42 11