Tiềm năng và định hướng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Cập nhật lúc: 04/11/2020 10:46 1572